The Electronic Geophysical Year: 2007-2008

People


Secretariat

 • , Executive Director
 • Bill Peterson, Secretary
 • Marissa Rusinek, Communications Manager
 • Cheryl Levey, Website Assistant
 • , Media Relations

International Committee

 • Charlie Barton, Chair
 • , Co-Chair
 • , ED ex. officio
 • , WDC Panel
 • /Jean Bonnin, CODATA
 • , IUGS and Planet Earth
 • , NOAA/NGDC, WGISS
 • , IPY Liaison
 • , IHY Liaison
 • , CAWSES Liaison
 • , AGU (ESSI)/EGU Liaison
 • , SEG Liaison
 • , GEOSS and IEOS Liaison

National Committees and Representatives

 • Africa
       
       
   
 • Australia
       Charlie Barton
       
   
 • Canada
       
       
       
   
 • eGY National Committee of China
       Honour Chair: LIU Guangding
       Chair: WANG Shui
       Vice Chairs: CHEN Rong, CHEN Yuntai, CHENG Guodong, DING Yihui, GUO Huadong, GU Yidong, HUANG Ronghui, JIN Xianglong, LIU Zhenxing, OUYANG Ziyuan, SHI Yaolin, TU Chuanyi, WEI Fengsi, WU Zhongliang, XU Houze, YAO Tandong, ZHU Rixiang
       Secretary general: GUO Jian
       Deputy Secretary general: PENG Fenglin
       Members: CHANG Xu, CHEN Xiaofei, CHEN Yongshun, DOU Xiankang, GONG Jianchun, LI Xiu, LIU Chuang, LIU Xiaohan, SUN Heping, TAN Benkui, WANG Chi, WANG Dali, WU Jian, WEI Dongping, YAN Baoping, YANG Changchun, YANG Huigen, YE Liaoyuan, YE Yujiang, YU Sheng, ZHANG Guibin, ZHANG Shaodong
   
 • European eGY Committee
       , Chair
       , Chair
   
 • France
       
       Jean-Pierre Antikidis
       Brigitte Schmeider
       Michel Menvielle
   
 • German eGY Committee
       , Chair
   
 • Indian eGY Committee
       Prof. U. Aswathanarayana, Chair
   
 • Italian eGY Committee
       , Chair
       
       
       
   
 • Japanese eGY Committee
       , Chair
       Y. Kamide
       Dr. Ashino
       Ken Murata
   
 • Russian eGY Committee
       , Chair
       
       
       Michail Zhizhin
       
       
   
 • Taiwan
       
   
 • UK
       Martin Dove
       
   
 • USA
       
       Bill Peterson

Working Groups

  Best Practices
 • , Chair
 • Jeff Love
  Data Integration and Knowledge Discovery
 • , Chair
  Data Rescue and Preservation
 • Jeff Love, Chair
  Education and Public Outreach
 • , Chair
  Virtual Observatories
 • , Chair
 • , GSFC
 • Steve Nerem, NCAR
 • Tomoko Matsuo, NCAR
  Virtual Research Environments
 • Joseph Hardin

Associated Committees

 • IUGG: JoAnn Joselyn-Sec. General, Uri Shamir-President
 • CAWSES: Joe Allen, Barbara Thompson, Yohsuke Kamide
 • COSPAR, SCOSTEP: Brian Fraser
 • IAG: Dr. Ole B. Andersen-IAG Asst. S-Gen, John Wahr, Steve Nerem
 • IAGA: Charlie Barton
 • IAHS: Arthur Askew, Mary Hill
 • IAMAS: Roy Jenne
 • IAPSO: Paola Rizzoli
 • IASPEI: Bob Engdahl
 • IAVCEI: Oded Navon
 • IGY+50 Committee (of IUGG): Dan Baker
 • IHY: Barbara Thompson
 • IPY, Integration with Social Sciences: Mark Parsons
 • IPY: Alan Rodger, BAS
 • IRIS: Tim Ahern
 • NASA: Barbara Thompson, Joe Bredekamp
 • NCAR, UCAR: Peter Fox
 • SCOSTEP: Gang Lu, Marvin Geller
 • SCAR: Maurizio Candidi, Alan Rodger
 • SEG (Society of Exploration Geophysicists) eGY 2007-2008 Committee: -Chair, Dave K.Agarwal, Arthur Cheng, David Forel, Tom Fulton, Robert Greenwald, Jack D. Hall, Gabriel Perez, Jeff Rayner, Scott Sechrist, Brian Spies
 • UCSS: Ron Weaver